| Pramod Jayaprakash

Spices Chef oli mukana 2021-2024 luomuelintarvikeyritysten vientihankkeessa.

Spices Chef osallistui vuosien 2021-2024 luomuelintarvikeyritysten vientihankkeeseen. Hanketta rahoitti EU & Ely-keskus ja koordinoi Vaasan Osuuskunta Viexpo. Liiketoimintaryhmään kuuluivat mm:
 
Alavuden Öljynpuristamo #alavudenolypuristamo
Finnish Plant #finnishplant
Finnish Superberries #finnishsuperberries
Jymy Jäätelö #jymyicecream
Mood Food #moodfood_company
Spices Chef #spiceschef

Hanke auttoi yrityksiä kehittämään tuotteita vientimarkkinoille. Spices Chef kiittää yritysryhmän kollegoita ystävällisestä ja innostavasta tiimityöstä. Kiitokset EU & Ely-Keskuskselle näitä pk-yrityksiä auttaneiden hankkeiden rahoittamisesta ja Viexpolle hankkeen ammattitaitoisesta koordinoinnista.
--------

Spices Chef took part in 2021-2024 organic food export business group project. The project was funded by EU & Ely-Keskus and coordinated by Osuuskunta Viexpo, Vaasa. The business group consisted of:
 
Alavuden Öljynpuristamo
Finnish Plant
Finnish Superberries
Jymy Jäätelö
Mood Food
Spices Chef

The project helped businesses to develop products for export market. Spices Chef thank the business group colleagues for friendly and inspiring team work. Thanks to EU & Ely-Kesksus for funding projects that helped  these SMEs, and Viexpo for coordinating this project most professionally.

#pohjanmaanely @pohjoiskarjalanelykeskus #viexpo

Leave a comment