| Pramod Jayaprakash

Spices Chef mentioned in VASABLADET news channel: "Exportprojekt öppnade dörrar för livsmedelsföretag ...."

Article's title: Exportprojekt öppnade dörrar för livsmedelsföretag: "Vi skulle aldrig ha kunnat göra det själva"

Link to the article in Vasabladet news channel:

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/775468?shareID=Y29vdGVTK1VvZmRjNWU0dFBBYW55dz09

Article and picture by Journalist Cecilia Holmström.

 

 

Bild: Cecilia Holmström

Leave a comment